Ahrensbök to część rejonu Ostholstein, w której zamieszkuje 8,400 mieszkańców. W historii jego rozwoju było to ekonomiczne centrum życia wiejskiego.  Ahrensbok otoczone jest przez lasy i pola. Otaczające je miasta: Eutin - położone na północ od Ahrensbök, Lubeka - na południu i miasto Bad Segeberg - na zachodzie, do których można dotrzeć samochodem w granicach 15 minut. Niedaleko znajduje się również miasto Scharbeutz u wybrzeża Morza Bałtyckiego.   

Ahrensbök zaprzyjaźnione jest z następującymi zarządami miasta/miastami:

 • Św. Savinien (Francja)(1991) 
 • Grzmiaca/Gramenz (Polska)(1992)
 • Grevesmühlen (niemiecki Stan Mecklenburg Vorpommern)(1990)

Te stosunki międzynarodowe pozwalają na aktywną wymianę kulturalną między miastami. Miejscowe stowarzyszenia, kluby, jak również straż pożarna przyczyniają się do rozwijania międzynarodowych relacji i kulturowego poznawania.

 

W 1995 roku Ahrensbök przyznano tytuły “Europadiplom” i “Europafahne” (europejska flaga), które złożyły się na otrzymanie w 1998 roku “Europapreis” (to jest Nagroda Europy , nagroda Komitetu Ministrów Rady Europy). Te nagrody pozytywnie wpływają na odbiór gminy Ahrensbok, zajmują one zaszczytne miejsce na arenie Unii Europejskiej, a konsekwencja w realizacji założonego celu czyni zarząd gminy wyjątkowym.

 

Najlepsze przykłady integracyjnej współpracy:

 

 

“Integracja w obszarze edukacji”

 

 

“Arnesboken” Schule ( szkoła zbiorcza) obejmująca żłobek, przedszkole oraz Gemeinschaftsschule ( od klasy V - X) oraz Haus für Jugendund Familie ( ośrodek kulturalny). W ten sposób dzieci w różnym wieku integrują się tworząc kolektyw życia towarzyskiego.

 • W szkole realizowane są projekty o tematyce integracyjnej, uczące uczniów pozytywnych postaw społecznych na przykład “Szkoła Przystosowania Dla Osób Niepełnosprawnych ” (IQSH), warsztaty “Dialogu im Dunkeln” (=“Dialog w Dark“,) ucząc empatii w stosunku do osób słabowidzących i słabosłyszących , . / ”Dialogu im Stillen” - odwrócenie ról polegajace na odbieraniu świata z punktu widzenia osób słabowidzących i słabosłyszących.

Uczniom wpajana jest myśl, że każdy człowiek jest inny, co nie znaczy, że zły, ale wręcz przeciwnie, czyni to ludzi wyjątkowymi, ze swoimi zaletami i wadami. 

Znaczącą częścią integracji są konsultacje, rozmowy, między nauczycielami, uczniami, pracownikami pomocy społecznej polegające na wymianie doświadczeń celem zapobieżenia problemowych zachowań, problemów wychowawczych. Techniki nauczania są dostosowane do indywidualnych potrzeb np.

 

 • Indywidualna praca z uczniami
 • Pomoce naukowe
 • Zachowania społeczne w szkole

 

Pojęcie integracji dotyczy również dzieci ze społecznymi i emocjonalnymi trudnościami, które polegają na:

 

 • okolicznościowych uroczystościach - rozpoczęcie roku, zakończenie roku, szkolne festiwale, festyny, rozgrywki np. sportowe,
 • tygodniowe projekty , klasowe podróże, -“Lernen Am Anderen ORT” to jest pojęcie nauki z praktycznego punktu widzenia, klasowe podróże - wyjazdy do muzeum, , wizyty w fabrykach i uczestniczenie w pracach w nich wykonywanych, itd
 • budowaniu wzajemnego poszanowania poprzez stosowanie się do reguł i zasad szkolnych
 • konsultacjach dzieci ze specjalnymi potrzebami ze specjalistą
 • ćwiczeniach tzw. “Trainingsraum” - pomieszczenie, w którym odbywają się treningi uczące prawidłowych zachowań w kryzysowych sytuacjach,
 • dodatkowe wsparcie wykwalifikowanych osób, instytucji
 • wsparcie w nauce czytania i matematyce
 • język niemiecki jako drugi język (=”DaZ”) dla dzieci, których językiem ojczystym nie jest język niemiecki
 • wsparcie dla dzieci LRS (=dysleksja)

Zakres środków umieszczonych w spisie powyżej, zależy od zasobów ludzkich, szkoły uczącej i wspierający personel. W wyjątkowych przypadkach pojedyncze środki wsparcia mogą być odwołane. Jednak wsparcie dla dysleksji i lekcje języka niemieckiego jako drugiego języka jest konieczne.

“Arnesboken” Schule jest szkołą z całodziennym programem, gdzie dzieci mogą być na zajęciach od 7 rano do 17. Odrabianie prac domowych, udzielanie lekcji indywidulanych i różne kursy mają miejsce w godzinach otwarcia szkoły.

 

Metody pracy na poziomie Arnesboken Schule:

 

 • rozmaite sposoby uczenia
 • nauczyciel lub zespół nauczycieli wspomagających
 • po pierwszym semstrze z każdą rodziną odbywają się konferencje w zakresie indywidualnej oceny pracy
 • współpraca ze specjalnie wytrenowanymi nauczycielami “Förderzentrum” dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
 • indywidualny “Lernplan” (to jest indywidualny plan) ma za zadania wesprzeć uczniów, którzy osiągają słabe wyniki w nauce i zagrożona jest ich promocja do następnej klasy
 • społeczno- pedagogiczne wsparcie
 • organizowanie lekcji dostosowanych do potrzeb
 • systematyczność
 • doradztwo zawodowe
 • współpraca z miejscowymi spółkami, przedsiębiosrtwami, innymi szkołami np. Ausbildungszentrum to jest miejscowe edukacyjne centrum pracy fizycznej, na przykład dla przemysłu budowlanego)

 


 

 

 

Które projekty, doświadczenie albo instytucje zachwyciły ciebie podczas wizyty w Projekcie „InTown”?

 

 

 

Grevesmühlen:

 

 •  “Behindertenwerkstatt”  -  centrum dla umysłowo/fizycznie niepełnsprawnych ludzi

 

 

 

Węgry:

 

 •  Spotkanie ze Złotym Medalistą  Paralimpiady  złotego medalu w pływaniu w 2009, które było niewykle inspirujace i wywołujące pozytywne wrażenia
 • Zajęcia hippotherapy - forma rehabilitacji psychoruchowej do której stosuje sie konia, stosowana zarówno w stosunku do dzieci jak i dorosłych.

 

 

 

Szwecja:

 

 

 • Miejski bar samoobsługowy znajdujacy się w cenrtum handlowym przystosowany dla nastolatków z niepełnosprawnością ruchową i niedostosowaniem społecznym,
 • Klasy dostosowane dla małych dzieci, z małą kuchnią
 • Niska liczba uczniów w klasie
 • Stadnina z przystosowaną dla osób niepełnosprawnych rampą do jazdy na koniach
 • Tor wyścigowy z pojazdami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych fizycznych

 

 

 

 

 

Portugalia:

 

 

 

 • Szkoła podstawowa w Lissabon z dobrze zaopatrzoną biblioteką
 • Wzruszający koncert fortepianowy chłopca słabowidzącego oraz występ chóru dziecięcego i orkiestry z  Grevesmühlen

 

Wrażenia i odczucia

 

 • wiele spotkań w miłej, otwartej i przyjacielskiej atmosferze
 • gościnność odwiedzonych krajów
 • wspólna zabawa przy muzyce
 • wspólne wypracowanie dalszej koncepcji
 • poznanie rozmaitych kultur europejskich

Jak można  ulepszyć politykę integracji w twoim kraju w przyszłości?

Ostholstein powinno stać się miejscem dla każdego ( bez względu na wiek, wyznanie, płeć, zróżnicowanie etniczne czy niepełnosprawność). Głównym celem jest uwrażliwienie ludzi, instytucji na osoby niepełnosprawne. Chcemy rozwijać tę strategię , aby jak najlepiej realizować tę ideę w Ahrensbok. Dzięki wizytom w ramach Projektu „In Town” zyskaliśmy większą wiedzę i doświadczenie, aby naśladować te zachowania. Na miarę naszych możliowści podejmiemy próby, aby osoby niepełnosprawne mogły mieć dostęp i udział we wszystkich sferach zycia społecznego. Tę możliwość reguluje norma prawna UN-Convention dla osób niepełnosprawnych ustanowiona w 2007/2008.

Powyższe założenia realizowane są w Projekcie “Ostholstein für alle – bereit für Inklusion und Barriere freiheit".

Wnioski z pobytu w Miastach Projektu „In Town”

 

We współczesnym świecie bardzo istotna jest integracja poprzez wymianę międzynarodowych doświadczeń, poznawanie nowych ludzi, ich kultury, poszanowanie różnych kultur, budowanie więzi, przyjaźni.

 

 Jakie inne tematy mogłyby być poruszane w partnerskich miastach?

 

Innymi tematami do dyskusji w przyszłości mogłyby być “imigracja”, zmiany w europejskich społeczeństwach z punktu widzenia dzieci i nastolatków” oraz szeroko pojęty “temat edukacji”.  Zarząd miasta Ahrensbok liczy na dialog, integrację, popracie, które będzie służyło społeczeństwu i poprawie warunków życia osób z niedostosowaniami społecznymi, fizycznymi i intelektualnymi.