Grevesmühlen

Grevesmühlen jest miastem w powiecie Nordwestmecklenburg w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie. Miasto jest siedzibą zarówno miasta jak i otaczającej okolicy. Liczy około 11.200 mieszkańców, co sprawia, iż miasto jest jednym z centrów kraju związkowego.

Na terenie podejmowane przedsięwzięcia oraz realizowane projekty odnośnie udanej integracji w społeczeństwie osób niepełnosprawnych.

Kilka najlepszych praktycznych przykładów pomyślnej integracji:

 

Integracja w codziennym życiu towarzyskim“

 

 

  • Coroczna “Noc Miasta”o temacie „Grevesmühlen ist Bunt“ (“Grevesmühlen jest barwnym miastem”) obejmująca programy sceniczne, gry, wyrównująca szanse oraz obejmująca kawiarenkę jest obchodzona w europejskim dniu równości osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Integracja w sporcie

 

 

 

  • W Grevesmühlen prowadzone są roczne integrujące gry sportowe -„Aufeinander Zubewegen“ („Ruch ku sobie“) obejmujące zarówno konkurencje lekkoatletyczne, jak i turniej piłki nożnej.
  • Integrujące gry sportowe - „Lust auf Bewegung“ („Ruch to zdrowie“) z halowym turniejem piłki nożnej.
  • Projekt integrujący miejscowych klubów sportowych pod nazwą „Handicap egal – ich bin dabei“ (“Niepełnosprawny – cóż, ale jestem tu!“). Osoby niepełnosprawne należą do klubów i dzięki trenerom mają możliwość dodatkowych treningów, by poradzić sobie z różnymi potrzebami.

 

Integracja w wykształceniu i sztuce

 

Mówiąc o integracji w systemie edukacji stajemy przed wieloma wyzwaniami. Celem politycznym do roku 2020 jest w osiągnięcie integracji we wszystkich obszarach systemu edukacji. Grevesmühlen pracuje między innymi nad wyzwaniem przystosować wszystkie szkolne budynki w okolicy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest to niezbędne dla osiągnięcia sukcesu w tym obszarze.

  • Osoby niepełnosprawne biorą udział w różnego rodzaju treningach, by móc wykonywać pracę na równie z pozostałymi osobami.
  • Wystawy dzieł sztuki „Kunst für Alle“ („Sztuka dla każdego“) pokazują różnego rodzaju twórcze projekty utalentowanych artystów z i bez niepełnosprawności.

„Integracja i muzyka”

 

  • ABM - „Absolut Bombastische Musik” - jest to odnoszący sukcesy zespół w Diakonii w północnej Mecklemburgii
  • Współpraca z lokalnymi szkołami muzycznymi dla integracji muzyków z niepełnosprawnością w zespołach i orkiestrach.

 

 

 

 

Co osiągnęliśmy dotychczas:

Temat „Integracji“ był przedstawiony uwadze publicznej. Przy pomocy różnego rodzaju aktywności i wydarzeń publiczność miała możliwość pozbyć się nieracjonalnych obaw kontaktu z osobami niepełnosprawnymi. Odwiedzając swoich partnerów my mieliśmy możliwość zobaczyć różne sposoby integracji. To pomogło również nam uświadomić własne słabości i braki. Biorące w organizacji takich przedsięwzięć instytucje i kluby mogły połączyć się z podobnymi organizacjami we wspólnotach partnerskich. Projekt pomógł nam również zrozumieć kulturalną charakterystykę naszych europejskich partnerów. W trakcie wspólnej pracy z naszymi partnerami nawiązaliśmy dużo serdecznych przyjaźni.

 

 

Co możemy zrobić w przyszłości:

 

Dokładamy należytych starań, aby Grevesmühlen stało się jeszcze bardziej otwartym na potrzeby uchodźców.Zamierzamy to osiągnąć przeprowadzając dalsze projekty na temat integracji społecznej, jak również dostosowując miejscową infrastrukturę do potrzeb osób niepełnosprawnych pod każdym aspektem.   

Podobnie do tego, co zobaczyliśmy w Diakonii Laxå, we współpracy Grevesmühlen i innymi partnerami, istnieje plan utworzenia akademii sztuki, by promować artystów niepełnosprawnych w dziedzinie sztuki, kultury i muzyki. Grevesmühlen niedawno odnowił budynek dworca kolejowego, z którego będą korzystać w przyszłości.

 

Jak możemy współpracować w przyszłości

 

Bliźniacza sieć miast będzie w dalszym ciągu wykorzystywana dla wymiany pomysłów oraz współpracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Możemy wspierać się nawzajem pogłębiając integrację za pomocą realizacji projektów i wydarzeń. Dalszy rozwój współpracy bliźniaczych miast może być realizowany podczas oficjalnych spotkań, wymiany i spotkań zainteresowanych klubów i organizacji. 

Opinie uczestników z Grevesmühlen:

 

 

Kristine Lenschow, 1. Radna miasta Grevesmühlen

 

Zobaczyliśmy wspaniałe przykłady integracji w Nagymaros (Węgry), w Laxå (Szwecja) i Loures (Portugalia). Doświadczyliśmy również, że sprawa integracji to nie tylko sprawa pieniędzy, ale osobistego i społecznego zaangażowania. Takie zaangażowanie jest wyrazem tego, ile wartości osoby niepełnosprawne mogą wnieść do społeczeństwa.

 

Heidrun Lange, Przewodnicząca “Behindertenverband e.V”. (organizacja dla osób niepełnosprawnych):

 

Nasza praca z osobami niepełnosprawnymi pomaga im prowadzić samodzielne i aktywne życie. Również pracujemy nad zbudowaniem społeczeństwa bez barier. Doświadczyłam , że podejście do tematu integracji osób niepełnosprawnych było jak najbardziej poważne i profesjonalne. Osoby niepełnosprawne były zaangażowane podczas również tego projektu, w którym one aktywnie brały udział. Wszyscy uczestnicy projektu mieli możliwość na własne oczy zobaczyć i doświadczyć procesu integracji.

 

Dorina Reschke, Komisarzds. koordynacji projektu i wyrównania szans

 

Każda osoba powinna być świadoma znaczenia integracji dla naszego społeczeństwa obecnie i w przyszłości. By to się udało, społeczeństwo powinno być świadome istniejących różnic między ludźmi.Nasz projekt przedstawia praktyczne sposoby radzenia sobie z tą sytuacją.

 

 

David Ehrhardt, Asystent projektu i nauczyciel szkoły średniej

 

Realizując projekt zobaczyliśmy, że osoby niepełnosprawne mają w sobie ogromny potencjał, który jest bardzo niedoceniany. Uświadomienie ludziom korzyści, płynące z integracji, jest ogromnym krokiem na przód. Realizacja projektu była dobrym początkiem, ale przed nami jeszcze cała pełna wyzwań droga, która będzie wymagała naprawdę sporych wysiłków.