Gmina Grzmiąca położona jest w północno-zachodniej części zachodniopomorskiego województwa, w powiecie szczecineckim. Gmina jest regionem typowo rolniczym z czystym środowiskiem, ogromnymi terenami leśnymi oraz znajduje się w pobliżu rzeki Parsęta. To wszystko umożliwia rozwój w regionie turystyki oraz agroturystyki.  Teren naturalny, położenie oraz wartości krajobrazowe pozwalają aktywnie spędzać czas wolny (spacery, piesze wędrówki oraz jazda na rowerze).  Duży obszar lasów (ponad 40% gminy) sprzyja grzybobraniu, zbieraniu jagód (borówek, żurawiny) oraz ziół, polowaniu oraz obserwacji dzikiej przyrody.

W gminie znajdziemy również pomniki przyrody. Najważniejszy z nich to dąb z Kamionki o wysokości 15 m oraz obwodzie 730 cm. Dąb ten jest drugim pod względem grubości drzewem w powiecie Szczecinek (według niektórych źródeł zachodniopomorskiego województwa).  Powierzchnia – 204 km2 / Liczba mieszkańców – 5200/liczba wsi - 18

 

 

 Najlepsze praktyki integracji:

 

”Integracja w edukacji”

 

 

 Szkoła specjalna oraz ośrodek edukacyjny w Szczecinku:

Jesteśmy otwartą, dynamiczną i zintegrowaną instytucją szkolnictwa specjalnegodla dzieci i młodzieży z intelektualną niepełnosprawnością. Wpieramy dzieci i młodzież z niepełnosprawnością w ich pragnieniu do samodzielności.   

W skład ośrodka wchodzą: 

 • szkoła podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową
 • szkoła średnia dla uczniów z niepełnosprawnością umysłowąo mniejszym stopniu
 • szkoła średnia dla uczniów z niepełnosprawnością zaawansowaną, a także też dla uczniów z
 • szkoła zawodowa
 • zespoły kształcenia oraz rehabilitacji uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną
 • grupy edukacyjne dla uczniów otrzymujących wykształcenie obowiązkowe poza miejscem zamieszkania w internacie   

Dzieci oraz młodzi ludzie są przyjmowane w naszej instytucji na podstawie raportu medycznego. Oferujemy dzieciom również cierpliwą opiekę terapeutyczną. Mamy profesjonalny, dyplomowany, twórczy personel, oferujemy rozmaitość terapii, metod i materiałów oraz bardzo przyjazną atmosferę.  Zajęciaodbywają się w jaskrawych i słonecznych klasach, wyposażonych w profesjonalny sprzęt oraz dostosowanych do potrzeb ludzi niepełnosprawnych. Nadajemy dzieciom następujące formy leczenia:

 

 • Terapia logopedyczna
 • Biologiczne sprzężenie zwrotne EGG
 • Indywidualna rehabilitacja
 • Terapia z udziałem psa
 • Integracja sensoryczna

 

W naszym ośrodku przebywa179 uczniów, z których 50 mieszka w pensjonacie. Młodzież, zamieszkująca poza miastem jest dowożona codziennie do ośrodka oraz po lekcjach małymi busami zabierana z powrotem.

 

Nasi uczniowie biorą udział w różnych artystycznych przedsięwzięciach. Terapia artystyczna, jaka jest dość często używana w klasie ma cele terapeutyczne. Pomaga dzieciom ulepszyć ich uzdolnienia artystyczne oraz plastyczne. Ten rodzaj zajęć daje im okazję, aby wyrazić siebie bez potrzeby mówienia czy pisania. Zajęcia, takie jak rysowanie albo malarstwo pozwalają ludziom z niepełnosprawnością lepiej komunikować się z otaczającym ich środowiskiem, wzmacniają poczucie własnej wartości, uwalniają ich wrażliwość oraz pomagają zmienić niepożądane albo agresywne zachowanie. Oferujemy także naszym dzieciom udziałw terapii tańca i śpiewu. Dzieci uczą się również fotografować, oswajają szycie, rozmaite techniki tworzenia ozdób Bożenarodzeniowych oraz wyrobów z drewna.Podczas wielu przedstawień nasi uczniowie śpiewają, recytują poezję i przedstawiają występy teatralne.

Film oraz zdjęcia pokazują jak nasz uczeń tworzy ozdoby Bożenarodzeniowe używając metody decoupage, uczy się używać filcu, wełny i farby do ozdoby jaj papierowych przeróżnymi materiałami. Możemy też zobaczyć przedstawienia teatralne, w których nasze dzieci wzięły udział oraz wystąpienie orkiestry , gdzie dzieci użyły gazet jak instrumentu. Zdjęcia ukazują, ile zabawy i radości dzieci czerpią od różnych form ekspresji artystycznej.

 

 

 


Oświadczenia Zespołu Grzmiąca odnośnie projektu:

W podsumowaniu kończącego się wspólnego projektu chcę serdecznie podziękować przyjaciołom z Ahrensbök i Grevesmühlen za umożliwienie nam udziału w tym projekcie. Mieliśmy okazję zapoznać się z doświadczeniami przyjaciół z Niemiec, Węgier, Szwecji i Portugalii w sposobach radzenia sobie w bardzo trudnym temacie opieki, pomocy, integracji , przywróceniu do życia w społeczeństwie dzieci, ludzi dorosłych dotkniętych niepełnosprawnością a często społecznym wykluczeniem. Proszę zrozumieć, że miedzy nami są dosyć duże różnice. Gmina Grzmiąca jest gminą położoną na środkowym Pomorzu stosunkowo małą- liczy około 5300 mieszkańców, typowo rolniczą z dużym ponad 25% bezrobociem co powoduje, że ta nasza specyfika stanowi różnicę ilości i jakości problemów społecznych dotyczących osób niepełnosprawnych i sposobów ich integracji w lokalnym społeczeństwie.

Natomiast wzajemna wymiana naszych doświadczeń jest bardzo ważna w doskonaleniu metod postępowania w zakresie niepełnosprawności i zapobieganiu społecznemu wykluczeniu. W tej sprawie nauki, doświadczenia i wiedzy nigdy nie jest za dużo. Dlatego mimo istniejących między nami różnic deklarujemy naszą aktywną współpracę, chęć dalszego współdziałania i wypracowywania nowych skutecznych metod pomocy ludziom niepełnosprawnym w naszych gminach. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycję by nasza współpraca dawała najlepsze rezultaty.