Europa dla obywateli

Projekt „In-Town” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli”

Dotyczy u 2.2 – Działanie Sieci miast

 

2.3 Działanie Projekty społeczeństwa obywatelskiego

araz Komponent u1: Pamiec europejska

W ramach tego projektu zrealizowano sześć  wydarzeń:

 

Wydarzenie 1

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 150 obywateli, z których 21  pochodziło z miasta Grevesmühlen (Niemcy), 4 z miasta Loures (Portugalia), 2 z miasta Laxa (Szwecja), 8 z miasta Ahrensbök (Niemcy), 2 z miasta Grzmiaca (Polska),  4 z miasta Nagymaros (Węgry)

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w  Grevesmühlen (Niemcy)  w dniach od 24/02/2014  do  28/02/2014

Krótki opis: Spotkanie poświęcono na Spotkanie przygotowawcze Kierownika Projektu.

 

Wydarzenie 2

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 750 obywateli, z których 153  pochodziło z miasta Grevesmühlen (Niemcy), 10 z miasta Loures (Portugalia), 10 z miasta Laxa (Szwecja), 8 z miasta Ahrensbök (Niemcy), 10 z miasta Grzmiaca (Polska),  150 z miasta Nagymaros (Węgry)

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w  w  Grevesmühlen (Niemcy)  w dniach od 08/05/2014 do  11/05/2014

Krótki opis: Spotkanie poświęcono na Uwzględnianie w życiu społecznym.

 

Wydarzenie 3

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 1500 obywateli, z których 41  pochodziło z miasta Grevesmühlen (Niemcy), 10 z miasta Loures (Portugalia), 102 z miasta Laxa (Szwecja), 8 z miasta Ahrensbök (Niemcy), 2 z miasta Grzmiaca (Polska),  4 z miasta Nagymaros (Węgry)

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w  Nagymaros (Węgry) w dniach od 24/09/2014  do  28/09/2014

Krótki opis: Spotkanie poświęcono na Włączenie w Sporcie.

 

Wydarzenie 4

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 950 obywateli, z których 32  pochodziło z miasta Grevesmühlen (Niemcy), 10 z miasta Loures (Portugalia), 136 z miasta Laxa (Szwecja), 7 z miasta Ahrensbök (Niemcy), 5 z miasta Grzmiaca (Polska),  7 z miasta Nagymaros (Węgry)

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w  Laxa (Szwecja)  w dniach od 06/05/2015  do  10/05/2015

Krótki opis: Spotkanie poświęcono na Uwzględnianie w edukacji.

 

Wydarzenie 5

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 850 obywateli, z których 45  pochodziło z miasta Grevesmühlen (Niemcy), 196 z miasta Loures (Portugalia), 10 z miasta Laxa (Szwecja), 5 z miasta Ahrensbök (Niemcy), 5 z miasta Grzmiaca (Polska),  10 z miasta Nagymaros (Węgry)

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w  Loures (Portugalia) w dniach od 24/10/2015  do  31/10/2015

Krótki opis: Spotkanie poświęcono na Włączenie poprzez muzykę.

 

Wydarzenie 6

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 150 obywateli, z których 15  pochodziło z miasta Grevesmühlen (Niemcy), 3 z miasta Loures (Portugalia), 3 z miasta Laxa (Szwecja), 10 z miasta Ahrensbök (Niemcy), 5 z miasta Grzmiaca (Polska), 4 z miasta Nagymaros (Węgry)

Miejsce/Data: Wydarzenie miało miejsce w  Grevesmühlen (Niemcy)  w dniach od 13/01/2016  do  17/01/2016

Krótki opis: Spotkanie poświęcono na Końcowe spotkanie Kierownika Projektu.

Choose your Language: