Ett Europa för medborgarna

 

”In-Town” är ett EU-finansierat projekt inom ramen för programmet ”Ett Europa för medborgarna”

För insats 2.2 "Nätverk av städer"

2.3 Projekt för det civila samhället

Programområde 1: Europeisk hågkomst

Six evenemang har genomförts inom ramen för detta projekt:

 

Evenemang 1

 

Deltagande: Evenemanget samlade 150 medborgare, varav 21 från Grevesmühlen i Tyskland, 4 från Loures i Portugal, 2  från Laxa i  Sverige,  8  från Ahrensbök i Tyskland, 2 från Grzmiaca i Polen, 4 från  Nagymaros i Ungern.

Plats och datum: evenemanget ägde rum i Grevesmühlen i Tyskland från den 24/02/2014 till den 28/02/2014

Kort beskrivning: Evenemanget ägnades åt följande: ” Förberedande möte med projektledaren”

 

Evenemang 2

Deltagande: Evenemanget samlade 750 medborgare, varav 153 från Grevesmühlen i Tyskland, 10 från Loures i Portugal, 10 från Laxa i  Sverige,  10  från Ahrensbök i Tyskland, 2 från Grzmiaca i Polen, 10 fråni Nagymaros i Ungern.

Plats och datum: evenemanget ägde rum i Grevesmühlen i Tyskland från den 08/05/2014 till den 11/05/2015

Kort beskrivning: Evenemanget ägnades åt följande: ”Införande i samhället”

 

Evenemang 3

Deltagande: Evenemanget samlade 1500 medborgare, varav 41 från Grevesmühlen i Tyskland, 10 från Loures i Portugal, 10 från Laxa i  Sverige,  8  från Ahrensbök i Tyskland, 10 från Grzmiaca i Polen, 150 från  Nagymaros i Ungern.

Plats och datum: evenemanget ägde rum i Nagymaros i Ungern från den 24/09/2014 till den 28/09/2014

Kort beskrivning: Evenemanget ägnades åt följande:” Införande i Sport”

 

Evenemang 4

Deltagande: Evenemanget samlade 950 medborgare, varav 32 från Grevesmühlen i Tyskland, 10 från Loures i Portugal, 136 från Laxa i  Sverige,  7  från Ahrensbök i Tyskland, 5 från Grzmiaca i Polen, 7 från  Nagymaros i Ungern.

Plats och datum: evenemanget ägde rum i Laxa i Sverige från den 06/05/2015 till den 10/05/2015

Kort beskrivning: Evenemanget ägnades åt följande: ”Införande i utbildning”

 

Evenemang 5

Deltagande: Evenemanget samlade 850 medborgare, varav 45 från Grevesmühlen i Tyskland, 196 från Loures i Portugal, 10 från Laxa i  Sverige,  5  från Ahrensbök i Tyskland, 5 från Grzmiaca i Polen, 10 från  Nagymaros i Ungern.

Plats och datum: evenemanget ägde rum i Loures i Portugal från den 25/10/2015 till den 31/10/2015

Kort beskrivning: Evenemanget ägnades åt följande: ”Integration genom musik”

 

Evenemang 6

Deltagande: Evenemanget samlade 150 medborgare, varav 15 från Grevesmühlen i Tyskland, 3 från Loures i Portugal, 3  från Laxa i  Sverige,  10  från Ahrensbök i Tyskland, 5 från Grzmiaca i Polen, 4 från  Nagymaros i Ungern.

Plats och datum: evenemanget ägde rum i Grevesmühlen i Tyskland från den 13/01/2016 till den 17/01/2016

Kort beskrivning: Evenemanget ägnades åt följande: ”Slut Möte projektledaren”

 

Choose your Language: