Grevesmühlen

Grevesmühlen är en stad i kommunen Nordwestmecklenburg i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Staden är administrativt centrum för både staden och den omgivande landsbygden. Det bor cirka 11.200 invånare i Grevesmühlen, som gör staden till en av delstatens centra.

Det finns en hel del aktiviteter och projekt i staden som visar på framgångsrik inklusion av personer med funktionshinder.

Några goda exempel på framgångsrik integration:

 

"Införande i det dagliga sociala livet"

 

  •  Årligen återkommande "City Night" med temat "Grevesmühlen ist Bunt" ( "Grevesmühlen är en färgstark stad") med allomfattande scenprogram, handikappslingor, flera spel och ett inkluderande kafé. Här firas också den europeiska dagen för jämlikhet för personer med funktionshinder.

"Införande i sport"

 

„Inclusion in education and art“

  • När det gäller inklusion inom utbildningssystemet står vi inför stora utmaningar. Det politiska målet är att äntligen uppnå total inklusion i skolsystemet senast 2020. Grevesmühlen arbetar med utmaningen att undanröja hinder för genomförandet i skolbyggnaderna. Detta är en nödvändig grund för att uppnå framgångsrik inkludering.
  • Personer med funktionshinder får särskild arbetsrelaterad utbildning, i särskilda anläggningar, för att inkludera dem i det ekonomiska systemet.
  • Konstutställningen "Kunst für Alle" ( "Konst för alla") visar olika konstprojekt av begåvade konstnärer, med och utan funktionshinder

"Integration och musik "

  • ABM – „Absolut Bombastische Musik” – is a successful inclusive band of theDiakonie in northern Mecklenburg
  • Cooperation with local music schools for the integration of musicians with disabilities in bands and orchestras.

 

Vad har vi uppnått hittills, med hjälp av IN-Town projektet:

 

Ämnet "inklusion"  kom intensivt till allmänhetens kännedom. Med hjälp av In-Town aktiviteter och evenemang för allmänheten uppnådde vi en större känslighet och medborgarna kunde avlägsna eventuella irrationella rädslor för kontakt med personer med funktionshinder. Genom att besöka våra nätverkspartners, såg vi olika sätt att angripa de utmaningar som finns, när det gäller inklusion.  Detta hjälpte oss att ta itu med våra egna brister. Deltagande institutioner och klubbar/föreningar kunde ansluta sig till liknande organisationer i våra partners samhällen. Projektet hjälpte oss att förstå kulturella särdrag hos våra europeiska partners. Under arbetet tillsammans med våra partners uppstod en stor vänskap mellan oss.

Vad vi kan göra i framtiden:

 

Vi arbetar fortfarande med att göra Grevesmühlen till en ännu mer inkluderande stad. Detta vill vi uppnå genom ytterligare evenemang och projekt på temat inklusion, för att påskynda utvecklingen mot total inklusion av personer med funktionshinder, utifrån varje aspekt livet har att erbjuda.  I likhet med vad vi har sett i Laxå, har Diakonie i samarbete med Grevesmühlen och andra supportrar planer på att inrätta en konstakademi för att främja artister med och utan funktionshinder inom områdena konst, kultur och musik. Grevesmühlens nyrenoverade järnvägsstation kommer att användas som lokal för detta ändamål.

 

Hur vi kan samarbeta i framtiden:

 

Vänortsnätverket ska ytterligare användas för utbyte av idéer och samarbete till förmån för personer med funktionshinder.  Vi kan stödja varandra i förverkligandet av inklusion, med hjälp av evenemang och projekt. Vidareutveckling av vänortssamarbetet kan bli verklighet genom officiella nätverksmöten, utbyten och möten mellan berörda föreningar, organisationer och andra intressenter.

 

Yttranden från deltagare från Grevesmühlen:

 

Kristine Lenschow, Ekonomichef och biträdande borgmästare I Grevesmühlen:

 

Vi har sett imponerande exempel på inkludering i Nagymaros (Ungern), i Laxå (Sverige) och i Loures (Portugal). Vi upplevde också att inkludering inte bara är en fråga om pengar, utan om personligt och socialt engagemang. Detta engagemang är ett uttryck för hur mycket ett samhälle värderar sina medborgare med funktionshinder.

 

Heidrun Lange, ordförande i "Behindertenverband e.V." (organisationen för personer med funktionsnedsättning):

 

Vårt hedervärda arbete för personer med funktionsnedsättning hjälper dem att leva ett självbestämt och aktivt liv. Vi arbetar också för ett hinderfritt samhälle. Jag har upplevt att ämnet inklusion lyckades engagera på ett seriöst och professionellt sätt. Personer med funktionshinder ingick i projektet varje gång och deltog aktivt. Alla deltagare har upplevt och levt med framgångsrik inklusion samtidigt.

 

David Ehrhardt, projektassistent och gymnasielärare:

 

Inom projektet har vi upplevt att personer med funktionsnedsättning har mycket potential som ofta är kraftigt underskattat. Att göra människor medvetna om fördelarna med inklusion är ett mycket viktigt steg. IN-TOWN projektet har bidragit till en mycket bra start så här långt, men vägen för att uppnå fullständig inkludering är en stor utmaning och behöver ännu mer sociala insatser.

 

Dorina Reschke, projektsamordnare och kommissionär för lika rättigheter:

 

Varje person bör göras medveten om vikten av inkludering i vårt samhälle idag och i framtiden. För att inklusionsarbetet ska fungera, måste människor inse att skillnader berikar våra samhällen. Vi har uppnått inklusion, när det inte finns något behov av själva ordet längre ... förhoppningsvis. In-Town projektet ger oss möjlighet att utbyta framgångsrika och praktiska sätt att förbättra situationen.