Kommunen Grzmiąca ligger i den centrala-östra delen av Västpommern, i distriktet Szczecinek. Kommunen är en typisk jordbrukskommun med ren miljö, ett stort skogsområde och närheten till floden Parsęta. Detta bidrar till att utveckla turismen och agro-turism. Naturlig terräng, platsen och landskapsvärden tillåter aktiv fritid i form av promenader, vandring och cykling. Ett stort antal skogar (över 40% av kommunen) tilltalar särskilt svampplockare och bärplockare (blåbär, tranbär, örter), liksom jägare och viltobservatörer och naturälskare. I kommunen finns naturminnen. Den viktigaste är eken i Kamionka med en höjd på 15 meter och en omkrets på 730 cm. Eken är det andra i storlek, när det gäller tjockleken på ett träd i distriktet Szczecinek (enligt vissa källor i provinsen Västpommern).  Fakta:

Området - 204 km² / Invånare - 5200 / antalet byar - 18

 

 

 

Goda exempel på integration:

 

"Införande i utbildningssektorn"

Särskola och utbildningscenter i Szczecinek

 

Vi är en öppen, dynamisk och integrerad institution för specialundervisning för barn och ungdomar med utvecklingsstörning. Vi stödjer barn och ungdomar med funktionshinder i deras strävan efter självständighet.

Centret består av:

 • grundskola för elever med psykiska funktionshinder
 • gymnasiet för elever med lättare förståndshandikapp
 • gymnasiet för elever med svåra funktionshinder och även för elever med flera funktionshinder
 • yrkesskola
 • rehabiliterings- och utbildningsteam för elever med svåra psykiska funktionshinder
 • utbildningsgrupper för elever i internatskola, för att få sin obligatoriska utbildning utanför sin bostadsort

Barn och ungdomar kommer till vår institution på grundval av en medicinsk rapport. Vi erbjuder också barnen en patientterapeutisk vård. Vi har professionell, kvalificerad och kreativ personal och erbjuder en mängd olika terapier, metoder och material och en mycket vänlig atmosfär.

Lektionerna hålls i färggranna och soliga klassrum, professionellt utrustade och anpassade till behoven för personer med funktionshinder. Vi erbjuder barnen följande former av behandling:

 •   talterapi
 • EGG biofeedback
 • Individuell rehabilitering
 • Hund assistans terapi
 • Sensorisk integration

I vårt centrum finns 179 elever, av vilka 50 bor på ett pensionat. Ungdomarna bor utanför staden, körs dagligen till centrum och hämtas tillbaka hem efter lektionerna med små bussar.

 

Våra elever deltar i en mängd olika konstnärliga aktiviteter. Den konstterapi som ofta används i klassrummet har terapeutiska mål. Den hjälper barnen att förbättra sina konstnärliga färdigheter och hantverkskunskaper. Denna typ av lektioner ger dem möjlighet att uttrycka sig utan att behöva tala eller skriva. Aktiviteter som teckning eller målning, gör att människor med funktionshinder kan kommunicera bättre med sin omgivning, uppmuntrar självkänsla, frigör deras känslor och bidrar till att förändra oönskat eller aggressivt beteende. Vi erbjuder också våra barn terapi genom dans och sång. Barnen lär sig också att fotografera, samt en mängd olika tekniker för att skapa julpynt, träslöjd och sömnad. Vid ett flertal tillfällen deltar våra elever med sång, reciterar poesi och spelar teaterstycken.

 

I filmen och på bilderna kan vi se hur vår elev gör julpynt med hjälp av decoupage metoden(klipper ut figurer i papper och limmar på föremål), lär sig att använda filt, ull och målar och dekorerar pappersägg med löst material. Vi kan också se teaterföreställningar som våra barn deltog i och ett orkesterframträdande, där barnen använde tidningar som instrument. Bilderna visar hur roligt barnen hade och vilken glädje de upplevde genom olika former av konstnärliga uttryck.

 

 

 


 

Uttalanden från GrzmiacaTeam om In-Town Projektet

 

För att sammanfatta vårt gemensamma projekt, som tyvärr nu avslutas, vill jag tacka våra vänner från Ahrensbök och Grevesmühlen som gav oss en möjlighet att få delta. Genom våra vänner från Tyskland, Ungern, Sverige och Portugal fick vi en möjlighet att lära oss olika sätt att hantera en mycket svår fråga om vård, stöd och inklusion och att föra barn och vuxna med funktionshinder, ofta socialt utslagna, tillbaka till livet i samhället. Vi förstår att det finns ganska stora skillnader mellan oss. Gmina Grzmiąca är en kommun som ligger i mitten av Pommern och är relativt liten. Befolkningen är cirka 5200 invånare. Gmina är en  typisk  jordbruksbygd. Arbetslösheten når över 25 procent, vilket medför en särställning, som skiljer oss från många andra kommuner i kvantitet och kvalitet när det gäller sociala problem som rör personer med funktionshinder och deras integration i lokalsamhället.

Samtidigt tror jag att det ömsesidiga utbytet av våra erfarenheter är mycket viktigt för att förbättra arbetsmetoder när det gäller funktionshinder och förebygga social utslagning. När det gäller detta område kan berörda aldrig få för mycket kunskap och erfarenhet. Det är därför, trots de befintliga skillnaderna mellan oss, som vi vill ha fortsatt aktivt samarbete för att kunna utveckla nya effektiva metoder för att hjälpa personer med funktionshinder i våra samhällen. Vi är öppna för alla förslag som kan bidra till att vårt samarbete uppnår bästa resultat.