Laxa

 "Mitt i mitten" av Sverige hittar du Laxå i korsningen mellan motorvägen E 20 och väg 205. Du kan också ta dig hit med tåg och det finns mycket goda järnvägsförbindelser till Laxå både från södra Sverige (Göteborg och Malmö) , Stockholm och nordöstra Sverige. Vi har riklig tillgång till stora skogar och vatten. I själva verket har vi den längsta stranden / capita i Sverige, om vi utesluter kommunerna längs den svenska kusten. De största sjöarna är Skagern och Unden.

Goda exempel på integration:

 

"Införande i det dagliga sociala livet"

 • Funktionsnedsatta personer får praktik på olika arbetsplatser i kommunen: Rastpunkt, Burger King, Pemax, Noratel, OKQ8, Laxå kommun etc.
 • Deltagande i vardagliga saker såsom shopping, sopsortering.
 • Allt arbete som utförs i vår dagliga verksamhet och våra föreningar.

 

"Införande i sport"

 

 • Verksamheten vid ridklubben i Ågrena. En speciell ramp är byggd för personer med funktionshinder, som gör det möjligt för dem att rida en häst.
 • Folkrace KFMK. Speciella rallybilar, byggda för personer med funktionshinder.
 • Simning Alle'badet, styrketräning

"Införande i utbildningssektorn"

 • Alla elever går i den kommunala grundskolan. Ingen egen särskoleverksamhet bedrivs längre. Elever med så svåra funktionshinder, att de inte kan delta i grundskolans undervisning är dock på en specialskola på en annan ort. I dagsläget finns det tre elever på den orten.
 • Den allomfattande strategin för elever med funktionshinder i gymnasieskolan Alléskolan i Hallsberg.

"Införande i / genom musik"

 •  Kör- och musikcirklar. Dessa inlärningsaktiviteter är mycket viktiga. Mikael Loiske gör ett utmärkt jobb genom sina musikstunder med funktionshindrade.

 

Vilka projekt, erfarenheter, institutioner eller anläggningar har gjort mest intryck på delegationen inom mötena i projektet IN-Town?

 

 

Röster från det svenska teamet:

 

 "Jag kan inte säga att jag var hänförd, men det var intressant att se att människor arbetar hårt med frågorna och att de verkligen ville och var intresserade. Fortsätter det så, tar det oss till den nivå där vi är i dag i Sverige. Jag kan inte säga att varje anläggning eller institution gjorde min själ lycklig, men flera människor vi mötte, både personal och "klienter" gjort ett starkt intryck på mig. "

 

"Jag var imponerad av ungrarna och deras frivilliga engagemang både privat, av kyrkor och Röda Korset. Bestående intryck var killen som var blind och hade sin telefon som ett dagligt verktyg för aktiviteter och symbiosen mellan Gary o hans kompis. Simhallen och hjälpverksamheten där är också något jag uppskattar. Givetvis också simuppvisningen. Konstprojektet i Loures tyckte jag också mycket om. "

 

"Det som gjorde mest intryck på mig under våra möten, var när vi besökte den dagliga verksamheten i Grevesmühlen. Här hade de möjlighet att konkurrera på arbetsmarknaden, som vi inte kan på grund av vår lagstiftning. Detta är mycket intressant för mitt arbete i Laxå och jag och min kollega har haft möjlighet att besöka olika sociala företag i länet. Att möta framtiden, där vi vet att vi kommer att få fler högfungerande patienter, gör att vi måste hitta andra sätt att arbeta på och hitta meningsfulla sysselsättningar. Vi undersöker vissa projekt, men än så länge är det bara på diskussionsstadiet. "

 

Hur kan du förbättra politikens arbete med inkluderingen i ert land?

 

Röster från det svenska laget:

 

"Det viktigaste sättet att påverka politiken är att hålla frågan ständigt levande. Den måste vara på dagordningen hela tiden. De olika organisationerna måste kontinuerligt "knacka på dörren" och visa sin existens. "

 

"Genom att ta fram ett dokument för inklusion. Projektet har fokuserat på inkludering av funktionshindrade personer i samhället. Jag tror att alla människor ska känna sig inkluderade i samhället, unga och gamla, familjer och ensamstående, oavsett etnisk bakgrund eller funktionshinder. Alla av dem ska känna sig inkluderade i samhället och samhället ska vara tillgängligt för alla. "

 

"Den politiska kunskapen kan sannolikt förbättras genom information och visat engagemang till dem. Informationsmöten behövs i olika sammanhang. Man bör bjuda in dem till olika evenemang. FUB (en organisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska leva ett gott liv) och andra organisationer kanske kan delta. Ofta, men inte alltför mycket information, kan vara en bra idé! Vi ska påminna och vara alerta kontinuerligt. "

 

"När det gäller politiker, bör i första hand en ny plan tas fram för funktionshindrades situation i samhället. I samband med det tror jag att de behöver mer insikt och kunskap om personer med funktionshinder. "

 

 Uttalanden om IN-TOWN projektet:

 

Röster från det svenska laget:

 

"Vi har / hade funktionshinder i familjen, så jag är mycket medveten om existerande problem hela tiden, men du måste bli påmind om de hinder som finns i vårt samhälle. Även om Sverige förbättrats har vi en hel del arbete att göra i framtiden och ibland känns det som om vi stampar på samma ställe hela tiden, och ibland tar ett steg tillbaka. I kommunen Laxå måste vi få frågan på dagordningen. Det känns inte som att vi tar några steg framåt just nu. "

 

"Alla vi i det svenska teamet har kontakt med personer med funktionshinder på olika sätt. Detta var en chans att sprida mer ljus över ämnet och göra samhället mer medvetet om det arbete vi gör i kommunen. "

 

"Mer och mer förståelse måste skapas för vikten av att alla människor får ett så gott liv som möjligt, genom att samhället anpassas till de behov som vi har - både likheter och skillnader - i våra europeiska länder och att vi alla arbetar i samma riktning . Viktigt med utbyte av alla typer av frågor, inte bara när det gäller inkludering. Mina åsikter eller idéer om funktionshindrade har inte förändrats. Jag har en solid grund i min uppfattning om människors lika värde. Trots att världen ser ut som den gör i många avseenden, finns det många goda viljor i Europa. "

 

"Det här projektet - som jag och Petra hade äran att delta i - har varit fantastiskt !!! Fantastiskt, tack vare alla nya kontakter som vi har knutit, men också för att det har varit en riktig "kick". Vi arbetar alla ständigt med dessa frågor, men de saker som vi upplevt och förberedelser vi gjort när hela delegationen besökte oss i Laxå, har gjort oss ännu mer motiverade och entusiastiska att arbeta för funktionshindrade människors inkludering i samhället.

 Inom vilka områden kan vi samarbeta i framtiden inom detta nätverk av vänorter?

 

Röster från det svenska laget:

 

 • I Ungern, träffade vi människor som arbetade med funktionshindrade och kände att de arbetade med hela sitt hjärta.
 • I Tyskland, fabriken där de byggde kulisserna och hade legotillverkning där alla hade en uppgift efter sin förmåga, (vårt Samhall).
 • Området i Portugal, den förskönande konsten på byggnaderna och delaktigheten i att "bygga" samhället.
 • Samarbeta i musik! Pröva utbyte, där funktionshindrade kan besöka vänorterna, kanske på läger. Skapa ett forum för utveckling av ett samhälle där alla kan röra sig (färdtjänst, lämpliga trottoarkanter, etc).