Nagymaros

 

Nagymaros är en liten stad, belägen vid Donau Band, med nästan 5000 invånare, där den nationella statistiken motbevisas genom ökat barnafödande och befolkning. Som ett resultat av detta, får den unga generationen i staden mest uppmärksamhet.

 

Det finns sex organisationer som berör arbetet med funktionshindrade barn och vuxna.

 

”Tidig utveckling av små Maros”, under ledning av Anna Rita Rétiné Szalai, börjar omsorgsfullt att utveckla barn med funktionshinder i deras tidiga ålder.

 

Dr. Eszter Borko Hetényi,  lärare och ledare för ” Vándor Vackor and Public Benefit Foundation ” bedriver individualiserad ridterapi för hörselnedsatta personer och för  förtidigt födda spädbarn, samt för dem som lider av medfödda sjukdomar.

 

I ”Support Service i Nagymaros”, som en del av stiftet Vác, deltar sex byar inom sitt område. Man är ansvarig för att transportera funktionshindrade barn till olika specialskolor inom VAC. Dessutom bedrivs hemvård och man arrangerar olika kulturella program, såsom utflykter, bio- och teaterbesök, julfester, mm

 

”Pax Corporis Foundation” har varit aktivt i Nagymaros sedan 2010. Chef för stiftelsen är Dr Annamária Rendessy, även ansvarig inom sjukvården. Hon ägnar stor uppmärksamhet åt att stödja funktionshindrade i staden och hjälper föräldrar i frågor om mental hygien.

 

Två institutioner i tätorten behandlar funktionshindrade barn, som är inkluderade i det offentliga utbildningssystemet.

 

"Smile Child Welfare” och ”Family Service Office” sammanför tre kommuner. Dess viktigaste uppgift är att stödja familjer, där det finns ett barn med inlärningssvårigheter, som knappast kan klara kraven i skolan. Dessutom hjälper denna organisation socialt efterblivna familjer. Volontärer behandlar barn på eftermiddagarna.

 

”The Educational Consultant” är en separat institution, men den har nära anknytning till grundskolan. Lärare till funktionshindrade, gör tester på barn från fyra års ålder, för att upptäcka och filtrera problem som dyslexi, dysgrafi, dyskalkyli och autistiska symtom. Ett barn, som har en eller flera av dessa problem kan börja eller fortsätta utbildningen i grundskolan, men ytterligare noggrannhet krävs. Institutionen organiserar arbetet individuellt eller i små grupper. En skolpsykolog behandlar även oroliga och hyperaktiva barn.

 

Dessa institutioner har goda relationer med varandra och de diskuterar kontinuerligt problemen som dyker upp och försöker gå till sina källor för att hjälpa funktionshindrade  människor i Nagymaros och dess omgivningar.

 

Goda exempel på integration:

 

"Införande i det dagliga sociala livet"

 

Vårt deltagande i In-Town projektet pekade på problemet att även om Nagymaros har flera institutioner som är inblandade för att stödja funktionshindrade personer, så finns det inte så många möjligheter att lösa inkluderingen för denna typ av människor. Icke-statliga organisationer och frivilliga ordnar regelbundet resor för dem i området, liksom bio- och teaterbesök (2-3 gånger per månad). Support Service i Nagymaros tar hand om transporten.  Hantverksklasser är organiserade under advent, där barnen kan baka kakor och förbereda juldekorationer. Eleverna i den lokala grundskolan visar Bethlehemsspel på vårdhem i Nagymaros varje år.  De lokala institutionerna försöker dessutom att engagera fattiga och behövande invånare i det sociala livet i staden.

 

"Införande i sport”

 

Nagymaros organiserade nätverksmöte om inklusion inom idrott i september 2014. Under mötet kunde vi se demonstration av ridterapi och basket. Basketlaget spelade med elever från grundskolan i Nagymaros. Ledaren för basketlaget betonade att de anser att deras spel och program är ett uppdrag. Det var därför så viktigt och bra att kunna få besök i vår stad. Eleverna var också glada över att delta i spelet.  Tyvärr, finns det inte så många idrottsmöjligheter för funktionshindrade personer i vår stad, även om vi kan vara stolta över Wöhner Farkas till exempel, som vann guld på Taivans olympiska spel (särskild olympiad).  Däremot kan vi rapportera om framgångshistorier också. Ridterapi började utvecklas snabbt för några år sedan, och denna aktivitet är den mest populära nuförtiden. Dr. Eszter Borko Hetényi och hennes terapeutiska ridskola har uppnått flera framgångar på många nationella tävlingar under de senaste åren.  Hon tycker att det är mycket viktigt att skapa perfekta förutsättningar under sammankomsterna och att skapa andlig lugn och ro för barn och eliminera eventuella yttre störningar. Projektdeltagarna kunde besöka Taltos Riding School, där Szilvia Mészáros - chef för skolan - var glad över att få visa upp denna vackra sport.  Sist, men inte minst, finns det en stark tradition för vattensporter i Nagymaros, såsom kanot (Andrea Pitz, Kálmán Petrovics, Béla Petrovics är världsmästare) och kanotpolo.  Numera ökar populariteten för andra typer av sport (fotboll, basket, löpning och motion(gym)). "Street Championship" i Nagymaros kommer att organiseras för andra gången i år. Detta evenemang hålls den 1 maj. Det huvudsakliga syftet med programmet är att erbjuda konkurrens och skapa fler aktiviteter för alla medborgare i Nagymaros, oberoende av deras ålder och hälsotillstånd. Det är en mycket stor dag i det lokala samhällslivet. Resultatet har blivit en nöjd och glad gemenskap som håller samman kärleken till sporten.

 

"Införande i konsten"

 

Vi kan lära oss mer om världen med hjälp av konsten. Glädjen i att skapa motiverar eleverna, deras sociala färdigheter kan utökas och därigenom kan effekten av personlig utveckling – som är komplex-uppnås. Vi har sett många goda exempel på detta under IN- TOWN projektet, till exempel nattmålningen i Grevesmühlen, forma lera med bandagerade ögon i Nagymaros och den svenska Art Kod verksamheten. Vi såg ett särskilt bra exempel i Loures med de målade husväggarna. Denna metod/ teknik kan vi också arbeta med i Ungern för att minska den sociala segregationen. 

En känd konstnärskoloni fanns i Nagymaros på 70-talet, men är numera nästan borta. Nu har dock en ung generation vuxit upp och vi kan se goda exempel på samarbete inom konsten. Sigil Gallery öppnade för två år sedan och där kan lokala konstnärer visa upp sina verk regelbundet. De lokala kreativa lärarna finns på plats vid olika evenemang i Nagymaros och vid dessa tillfällen ges deltagarna möjligheter att introduceras i skapelsens glädje. 

Det finns inget inkluderat utbildningssystem i Nagymaros, men eleverna ska ha mer kunskaper om funktionshinder i samhället och levnadsvillkoren för blinda, döva och handikappade barn för att utveckla sin empati och emotionella intelligens. Förbättrad kommunikation är nyckeln för kognition hos dessa människor. Därför vore det bra om eleverna kunde vara förtrogna med teckenspråk och blindskrift. Numera är acceptans och förståelse för främmande kulturer mer och mer naturligt. Därför är det viktigt att eleverna förbereds för detta. Pedagogiken har en viktig funktion i denna process. 

Vi måste hjälpa människan ”att bli av med främlingen” och att övervinna rädslan för någon / något annat. Att upprätta en offentlig och gemensam kommunikation och lära känna varandra är avgörande för att uppnå detta mål. Personlig kontakt är också nödvändig, vilket är svårare om man bor i ett mindre, mer avgränsat samhälle. 

Det är viktigt att funktionshindrade personer från andra kulturer inte upplever utanförskap, utan är en verklig del av vårt samhälle.

"Musikens funktion för utvecklingen hos personer med funktionshinder"

På 1940-talet skapade Professor ANDAs Peto ett unikt utbildningssystem för vuxna och barn som har motoriska störningar av neurologiska ursprung. Drivkraften i utbildningssystemet ger möjlighet till allsidig utveckling av personligheten, man samarbetar och växelverkar i gruppen och förbereder personen för verklig inkludering.  Den grundläggande idén med teorin är att det centrala nervsystemet fortfarande har reserver och att det kan bygga nya relationer trots sina skador. Dessa förmågor kan mobiliseras med adekvat kontroll av inlärningsprocessen. Idag har internationella Peto Institute of Conductive Education blivit ett globalt, intellektuellt forsknings- och utbildnings centrum. Det huvudsakliga målet för Peto institutet är att undervisa, utbilda, ge människor glädje och stödja dem med upprättandet av en god miljö och samhörighet i skolan. Musiken skapar gemenskap. Musiken är källan till njutning. Musiken lär. Musiken är till för alla, även för dem, som inte kan besöka konsertsalar. Det är finns ett klokt talesätt i ungerska språket: ”Om berget inte kommer till Muhammed, så måste Muhammed gå till berget”. Detta uttrycker att om någon eller något inte kan inte komma till oss, får vi i stället gå dit. Det var därför musiken kom in i skolan. Inom ett år deltog mer än hundra musiker där. De meningsfulla stunderna är inte bara till för att lära, utan också för att njuta och få erfarenhet och känsla av samhörighet. Eleverna har dessutom fått en hel del kunskap om musikinstrument och musikaliska genrer.

 

Vilka projekt har gjort störst intryck på oss?

IN-Town projektet uppmärksammade inte bara vikten av inklusion, utan vi kunde också se några praktiska exempel på olika platser. Vi hade djupa känslomässiga intryck flera gånger, när vi besökte institutioner och träffade människor som hade vigt sina liv för att ta hand om andra.

Speciellt Carlos Mota, blev den mest sympatiska förebilden för oss, med sin sympatiska personlighet, empatiska förmåga och starka resultat. Vi kunde se hans mänskliga förmågor, när han tog hand om sina elever och motiverade dem under mötet i Nagymaros. Han tilldelades priset som ”Årets tränare” fick vi veta i Loures. Det var välförtjänt, uppriktigt välförtjänt.

Vi kunde besöka en fabrik i Grevesmühlen, där personer med funktionshinder hade möjlighet att arbeta. Detta var mycket viktigt för oss, eftersom vår stad avser att etablera ett liknande företag. Design och layout av fabriken och arbetsfördelningen var särskilt imponerande.

Vi kunde få en inblick i det svenska skolsystemet i Laxå, som vi har hört talas om tidigare. Undervisningsmetoder och lärarnas professionalism imponerade på oss. Utbildningssystemets filosofi är inte bara praktiskt, utan också humanitärt, för efter examen ger systemet stöd för att komma in i arbetslivet. Vi är glada att vi kunde få veta mer om systemintegrering av de deltagande länderna.

 

Hur kan vi förbättra den sociala utvecklingen i våra länder?

Vi såg några goda exempel på systemet med utbildningsinklusion i de olika länderna. Det är påtagligt, att utveckling och förändring på statlig nivå behöver förbättras i vårt land. Tyvärr, har i stället det motsatta hänt för några år sedan: en fabrik som anställde funktionshindrade stängdes , sociala förmåner minskade, liksom stödet till samfund för funktionshindrade som nästan helt försvunnit.

Numera har den ekonomiska sektorn förändrats positivt och det verkar som om dessa förändringar kommer att påverka den sociala sektorn positivt också, vilket innebär att stödet kommer att bli mer intensivt under de kommande åren. Karriärstjänster för pedagoger har börjat utvecklas, som en del av möjligheten till yrkesutbildning. Utöver detta har man även fått högre löner. Utvecklingen inom social- och hälsovårdssektorerna planeras också att förbättras.

Inkludering framträder inte på samma sätt i den ungerska utbildningen. Integrationsinsatser är påtagligare, men optimal utveckling för de funktionshindrade barnen bör förbättras. Vanligast är den "kalla integrationen", utan formell inkludering av personal och materiella villkor.

Barn med inlärningssvårigheter tillhör det vanliga utbildningssystemet, medan barn med funktionshinder undervisas i segregerade institutioner.

Att skapa och sprida inkluderande skolor i Ungern behöver förnyas av det offentliga utbildningssystemet. Förnyelse av komplexa tekniska verktyg och pedagogiska system behöver också påskyndas.

Det krävs ändringar av det professionella förhållningssättet inom följande områden:

  • Införande av individinriktad utbildning i stället för resultatinriktad utbildning.
  • Skapa heterogena grupper i klassrum, i stället för dagens homogena grupper.
  • Stimulera upptäckande lärande, kreativitet och nya samarbetsformer
  • Utbyggnad av differentierad undervisning inom utbildningsområdet
  • Effektivt samarbete mellan lärare och yrkesverksamma tjänster.

 Dessutom skulle det vara nödvändigt att höja lönen för lärare och avsevärt förbättra finansieringen av den offentliga utbildningen.

När det gäller filosofin ”att tänka globalt men agera lokalt”, skulle Nagymaros vilja fokusera mer på att betona inkluderingen i utbildningen. Speciellt skulle man vilja hitta verktyg för detta inom idrott och konst.

 

Vad har projektet gett oss?

 

 

Förutom att vi har träffat många trevliga och vänliga människor under besöken, har vi lärt oss många metoder och såg goda exempel på hur man gör livet lättare för funktionshindrade barn och vuxna.

Vi blev imponerade av besöket på en fabrik som anställde personer med funktionshinder i Grevesmühlen. Särskilt tilltalande var den uppmärksamhet och omsorg, som de fick under arbetet. Vi såg och upplevde personligen hur bra de mår. Vi hade även nöjet att prata med dem. Det var särskilt sympatiskt att se att fritidsaktiviteter anordnas på eftermiddagen, till exempel spela musik med Mike Reschke eller klubben för spel och teckning med Heidrun Lange.

Utbildningssystemet var vårt favoritämne i Sverige. Funktionshindrade och friska barn kan lära sig tillsammans i samma skola. Detta är en av de högsta nivåerna av inklusion som vi har sett. Utbildningssystemet i Ungern är segregerat, vilket innebär att barn med funktionshinder måste ha sin undervisning i särskilda klasser. Vi anser att det är mycket viktigt att barn ska få veta att de är ”olika” och har olika förutsättningar i livet. Det är nödvändigt för deras personliga utveckling och för att skapa ett öppet sinne för uppfattningen om andra människor. Resultatet skulle bli bättre acceptans och stöd till funktionshindrade i samhället.

Besökta institutioner och internatskola imponerade på oss i Portugal. Det var trevligt att se bekväma platser och sjuksköterskorna var mycket vänliga och milda. Välutbildade lärare, bra faciliteter och välorganiserat utbildningssystem välkomnade oss. Vi är mycket stolta över att veta att Carlos fick utnämningen ”Årets tränare”.

Vi kunde inte uppleva den polska systemet personligen och på plats, men vi såg många goda exempel genom presentationer. Vi förstod att det finns flera professionella tränare i Grzmiąca.

Vi tror att vi har lärt oss en hel del och har sett många goda exempel.

Även om vår faktiska ekonomiska situation inte gör det möjligt att inrätta liknande utbildningsinstitutioner i vår lilla stad nu, är vi ändå närmare att uppnå våra planer och drömmar genom deltagandet i projektet. Detta var de första stegen för att nå stora framgångar. Det finns så många goda exempel på att små steg ger stora positiva resultat också.

I vilka frågor kan vi tänka oss att utbyta erfarenhet och samarbeta i framtiden?

 

 

Både professionella kontakter och personlig vänskap uppstod under mötena.

 

Vi är mycket stolta över stadens vänortsavtal med Grevesmühlen, som undertecknades i Nagymaros 2014. Civilt och officiellt samarbete mellan de två städerna har pågått sedan 60-talet. Vi ser fram emot att fortsätta med vår relation  genom ytterligare utbytesprogram och kulturellt samarbete.

 

Dessutom har vi för avsikt att förbättra inkluderingen av handikappade barn inom områdena sport och konstundervisning i den lokala grundskolan. Vi anser att det är viktigt att få nya erfarenheter och ber om stöd för detta hos de yrkesverksamma, som har många års erfarenhet.